Contributie

Contributie

Contributie

Contributie wordt enkel via automatische incasso geïncasseerd.

De kledingbijdrage van € 15,- is de huur die ieder jaar betaald moet worden voor de tenues van Akros. Deze bijdrage wordt bij de contributie opgeteld.

De tenues worden per team bij elkaar gehouden. De wasbeurten per team zullen bij toerbeurt door de leden worden uitgevoerd.

Voor meer informatie of vragen over contributie of kledingbijdrage kunt u mailen naar:
akrosfinancieel@gmail.com.

In de bijlage vindt u de huidige contributiebedragen.