Nieuws

Nieuwsbrief

Donderdag 16 juli 2020

Beste leden,

Vanwege het coronavirus kwam de tweede helft van het basketbalseizoen abrupt tot een eind. Hierdoor kon de algemene ledenvergadering niet doorgaan. Er zal een nieuwe datum worden geprikt. Meer daarover hoor je na de zomervakantie.

Via deze nieuwsbrief brengen wij je wel alvast op de hoogte van enkele wisselingen in de samenstelling van het bestuur.

Vanaf 1 november vertrekt ons bestuurslid Mark Reuser. Frank Derks neemt een deel van zijn taken over,  maar niet alle. Voor de overige taken zoeken we actief naar een geschikte kandidaat.

Mark was ook actief binnen de Activiteitencommissie en wil graag daarbij betrokken blijven, zover het kan. Graag zien we hem weer terug met het Akros Youth Tournament 2020!

Ook Joost Meeuwissen neemt afscheid als Akros-bestuurder. Zijn taak als wedstrijdsecretaris zou aanvankelijk worden overgenomen door Kris van Brouwershaven. Nu Kris stopt met basketbal, neemt Inge Bens die taak over.

Het bestuur bedankt Mark en Joost voor hun jarenlange inzet en heet de nieuwkomers Frank en Inge van harte welkom binnen het bestuur.

Rest ons nog je een hele fijne vakantie toe te wensen. Tot volgend seizoen!

Bestuur Akros

Terug naar nieuwsoverzicht